Fisktärna / Sterna hirundu / Common Tern

Utloppet, Hornborgasjön, Vg 2006-04-22

Foto: Erik Edvardsson

Foto: Robert Paepke

Fågeludden, Honborgasjön, Vg 2006-04-22

Foto: Erik Edvardsson

Foto: Robert Paepke