Grå Flugsnappare / Muscicapa striata / Spotted Flycather

Mörbylilla Strandäng, Öland 2004-05-22

Foto: Erik Edvardsson