Röd Glada / Milvus milvus / Red Kite

Vombs ängar, Skåne 2006-05-26

Ystads soptipp, Skåne 2006-05-26

Foto: Erik Edvardsson

Notera att fågeln i mitten är en Brun Glada (Milvus migrans)

Hagestads mosse, Skåne 2006-05-25

Foto: Robert Paepke