Silltrut / Larus fuscus / Lesser Black-backed Gull

Göteborgs Fiskhamn, Vg 2005-11-12

Foto: Robert Paepke