Större Hackspett / Dendrocopus major / Great Spotted Woodpecker

Anneberg, Kungsbacka, Halland 2003-12-31

Foto: Erik Edvardsson