Fiskmås / Larus canus / Common Gull

Hjalmar Brantingsplatsen, Göteborg 2004-08-20

Foto: Robert Paepke