Gråhakedopping / Podiceps grisegena / Red-necked Grebe

Utloppet, Hornborgasjön, Vg 2005-04-16

Foto: Robert Paepke