Gravand / Tadorna tadorna / Common Shelduck

Backfiskarudden, Onsala, Halland 2006-04-10

Foto: Erik Edvardsson