Storskarv / Phalacrocorax carbo / Great Cormorant

Göteborgs Fiskhamn, Vg  2005-09-17, 09-18, 10-08 och 11-12

Foto: Robert Paepke och Erik Edvardsson