Storskrake / Mergus merganser / Goosander

Göteborgs Fiskhamn, Vg 2005-11-12

Foto: Robert Paepke