Tjäder / Tetrao urogalus / Capercaillie

Halland 2007-03-31

Foto: Erik Edvardsson

Fler bilder kommer senare...